Home / Báo Giá Nhà Đất

Báo Giá Nhà Đất

BẢNG GIÁ NHÀ ĐẤT BÌNH DƯƠNG 2017

Bảng giá nhà đất Bình Dương 2017. Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bảng giá nhà đất Bình Dương 2017. Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của …

Xem thêm