Home / TƯ VẤN LUẬT / Mua đất sổ chung có được tách thửa theo quyết định 60?

Mua đất sổ chung có được tách thửa theo quyết định 60?

Trường hợp mua đất sổ chung, muốn tách thửa phải đảm bảo đầy đủ các điêu kiện theo quyết định 60 mà UBND TP mới ban hành.

 Gia đình tôi và gia đình bên cạnh đang đồng sở hữu thửa đất ở (tại Huyện Củ Chi, Tp.HCM) có tổng diện tích là 148m2. Trong đó, phần đất của gia đình tôi là 88m2 (chiều ngang và diện tích đều trên chuẩn cho phép tách thửa). Trong khi đó, phần đất của gia đình bên cạnh là 60m2 (chiều ngang và diện tích không đủ chuẩn quy định tách thửa). Cho tôi hỏi, phần đất đồng sở hữu, nhưng khi tách ra thì một bên đủ chuẩn và một bên còn lại thì không đủ chuẩn quy định, vậy theo quy định sẽ được áp dụng vào năm 2018 của TP.HCM  thì có được tách thửa không?

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng – Chủ tịch Công ty Luật TNHH Vega đã có một số giải đáp đến cho bạn đọc.

Luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng – Chủ tịch Công ty Luật TNHH Vega
Luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng – Chủ tịch Công ty Luật TNHH Vega

 Theo Luật sư Hưng, quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của UBND TP.HCM ngày 05/12/2017 về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên đại bàn TP.HCM (có hiệu lực ngày 01/01/2018), quy định như sau:

Điều 3. Điều kiện thửa đất được phép tách thửa

1. Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

2. Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171, Luật Đất đai;

3. Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Quy định về tách thửa các loại đất

1. Tách thửa đất ở:

a) Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tách thửa đất:

– Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết; trường hợp chưa có các quy hoạch này thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để giải quyết.

– Các quy hoạch được duyệt nêu trên xác định thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu (dân cư hiện trạng) hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang thì được tách thửa đất.

– Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất. Sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

b) Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới) như sau:

Khu vực Thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa
Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú. tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.
Khu vực 2: gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện. tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.
Khu vực 3: gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn). tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

c) Trường hợp khi tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, giao Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng và hướng dẫn các Sở ngành theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Quyết định này để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực.

d) Đối với khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có phần diện tích đất thuộc hành lang công trình công cộng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước chưa thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì phần diện tích đất nông nghiệp này được tách cùng với đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp quy định tại khoản 2, Điều này, việc tách thửa đất ở phải đảm bảo quy định tại Quyết định này.

Theo đó, với trường hợp là đất ở muốn tách thửa, ngoài việc đảm bảo các điều kiện về quy hoạch và diện tích tối thiểu, thì phải đảm bảo quy định “thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo quy định diện tích tối thiểu tại quyết định này”.

“Bạn không mô tả cụ thể địa chỉ và bản đồ về phần đất của gia đình thuộc khu vực nào của huyện Củ Chi để tra cứu về quy hoạch, tuy nhiên phần đất còn lại sau khi tách thửa không đảm bảo diện tích tối thiểu theo quyết định này (tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét).

Vì vậy, trường hợp của gia đình bạn theo nội dung nêu trên không đủ điều kiện để được tách thửa theo quyết định số 60/2017/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đối với khu vực TP.HCM”, Luật sư Hưng nói.

Theo baocungcau.net

Trả lời