Home / Mua Bán Nhà Đất Giá Rẻ

Mua Bán Nhà Đất Giá Rẻ

Thủ tục tách thửa như thế nào?

Thủ tục tách thửa, theo quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 Luật đất đai 2013, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở đô thị và đất ở nông thôn …

Xem thêm